RYTTER OMNITERAPI


Omniterapi til ryttere

Føler du dig begrænset i dit samarbejde med din hest?

Hvad gør din hest ved dig?

Er der ting du ønsker skal være anderledes?

Er det en glæde for dig at være sammen med din hest, hver gang?

Er samarbejdet nemt, spændende og flydende?

Når samspillet ikke fungerer mellem dig og din hest, kan det være bekvemt at give hesten eller dig selv skylden for at det ikke fungerer. Men så enkelt er det ikke. Ofte er de begrænsninger og konflikter vi har i vores hverdag, medvirkende årsag til at samspillet hest og rytter imellem ikke fungerer optimalt.

Når vi kan lægge hverdagens pres og forventninger fra os, bliver arbejdet med hesten til et samspil, hvor begge parter er aktivt deltagende og hvor begge kan nyde godt af hinandens input.

For at optimere dit og din hests samarbejde, arbejder vi med dig og dine begrænsninger kropsterapeutisk, ved samtale, øvelser og kropsarbejde.

Med udgangspunkt i det du oplever som stres eller begrænsning i din hverdag, arbejder vi med at finde dine kvaliteter og ændre svaghed til styrke. Via samtale, øvelser og kropsarbejde finder vi sammen frem til, hvor dine begrænsninger ligger og hvordan du kan arbejde dig videre, så begrænsning bliver til mulighed. Både i samspillet mellem dig og din hest og i din øvrige hverdag.